Kjenn din maskin!

STD Ultrasound og Easy-Laser – når detaljene teller

Overvåkes maskinene med avanserte måleinstrumenter, vil feil oppdages på et tidlig tidspunkt. Investering i måleverktøy er derfor gunstig med tankte på kostnadene i forbindelse med havarerte maskiner.

MTS AS leverer måleinstrumenter fra to av verdens ledende produsenter av laserbaserte måle- og justeringssystemer og ultralydbaserte måleverktøy, Easy-Laser og SDT Ultrasound. Produktene deres er brukervennlige og laget for å utføre nøyaktige målinger og justere alle typer maskiner, med høyeste presisjon og med minimal tidsbruk. MTS AS gir grundig innføring i hvordan systemene fungerer.

Med avansert teknologi har Easy-Laser tatt måleinstrumenter langt inn i fremtiden. De produserer brukervennlig verktøy som kan måle maskinene fra alle vinkler, med en utrolig presisjon. Instrumentene er derfor spesielt godt egnet for målinger som krever ekstrem nøyaktighet. Implementering av laserbaserte målesystemer er dermed en god forsikring mot unødige tap som følge av maskinfeil. Easy Lasers systemer kan tilpasses enhver applikasjon i alle industrier.

XT770
XT550
XT11
XT System

Geometri måleteknikk

Akseloppretting

E980 - Sagverk
E975 - Valsoppretting
E970 - Parallellitet
E960 -Turbinoppretting
E950 - Hullsentrering
E940 - Verktøysmaskiner
E930 - Extruder
E920 - Geometri
E915 - Spin Flens/planhet
E910 – Flens/Planhet
E290 - Digitalt maskinvater

Reimoppretting

XT770 - Trådløs punktlaser
XT660 - Trådløs punktlaser
XT550 - Egensikker EX Atex
XT440 - Trådløs linjelaser
E720 - Trådløs punktlaser m/geometri
E710 - Trådløs punktlaser
E540 - Trådløs linjelaser
E420 - Trådløs linjelaser
XT190 - Reimoppretter digital
XT190 – Reimoppretter analog
Shims

SDT Ultrasounds ultralydbaserte måleinstrumenter fanger opp signaler som gjør at du raskt identifiserer feil i maskinen. Systemene er spesialdesignet for blant annet å optimalisere smøring, finne lekkasjer på trykkluft/vacuum og utføre tilstandskontroll på roterende maskiner. Med ultralyd kan problemer oppdages på et tidlig tidspunkt, og det er derfor en god investering for å minimalisere risikoen for maskinhavari.

SDT produkter

SDT Ultrasound – Product overview
SDT Ultrasound
Lubexpert
SDT Ultrasound
SDT200
SDT Ultrasound Maintain program

Kontaktinformasjon

Telefon: 948 28 481

E-post: post@mtsnorge.no

Adresse: Teiealeèn 3, 2030 Nannnestad

Åpningtider: Mandag - fredag: 08:00 – 16:00

 

Ta kontakt med MTSAS 

Maskineriet går lett når allting er rett

Adresse : Teiealeen 3, 2030 Nannestad  | E-post : info@mtsnorge.noTelefon : 948 28 481 | Åpningtider : Mandag - fredag: 08:00 – 16:00